FÄRGAREN 11

ÖSTRA LÅNGGATAN 30

Denna fastighet med 16 lägenheter på tre våningsplan och med sex butikslokaler i gatuplan, är uppförd från 1990 och en bit in på 2005. Tack vare de tre olika kulörerna och med varierade former på fönstren, uppfattar ofta betraktaren fastigheten som tre olika hus.

Loftgångarna utanför lägenheterna utnyttjas med fördel som terrasser eller balkonger av hyresgästerna. På gården finns ett antal p-platser att tillgå.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Östra Långgatan 30


FASTIGHET/BYGGNAD

Färgaren 11


LÄGENHETER

2 rok: 2st
3 rok: 10st
4 rok: 4st


FASTIGHETSSKÖTARE

Bengt Liljeholm
076-761 50 16
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Ulrika Dahl
0340-64 10 68
Skicka e-post


BOLAG

Aktiebolaget Maclajo


ORGANISATIONSNUMMER

556391-4190