GÄSTGIVAREN 15

BÄCKGATAN 10

I denna trevåningsfastighet byggd 1960 finns idag en rad olika verksamheter som t.ex. tandläkarpraktik och läkarmottagning. I bottenvåningen finns Restaurang Campino och inne på gården ligger Varbergs enda bevarade korsvirkeshus.

Detta gårdshus genomgick en varsam renovering i början av 2000-talet och bland hyresgästerna finns flera olika företag.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Bäckgatan 10


FASTIGHET/BYGGNAD

JMBA Fastighetsförvaltning AB


FASTIGHETSSKÖTARE

Bengt Liljeholm
076-761 50 16
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Ulrika Dahl
0340-64 10 68
Skicka e-post


BOLAG

JMBA Fastighetsförvaltning AB


ORGANISATIONSNUMMER

556649 -0024