SVÄRDFISKEN 29

BIRGER SVENSSONS
VÄG 32

Fastigheten byggdes 1989 och genomgick under 2005 en genomgripande ombyggnad då Arbetsförmedlingen flyttade in i huset. Idag finns här sammanlagt fyra kontorslokaler med olika typer av verksamheter.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Birger Svenssons väg 32


FASTIGHET/BYGGNAD

Svärdfisken 29


FASTIGHETSSKÖTARE

Jesper Bengtsson
070-238 75 26
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Ulrika Dahl
0340-64 10 68
Skicka e-post


BOLAG

Birger 32 AB – Ventilogruppen


ORGANISATIONSNUMMER

556712-0448