HÄGERN 6

NYHEMSGATAN 2

I bottenvåningen på denna fastighet inryms en mindre kontors- och utbildningslokal.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Nyhemsgatan 2


FASTIGHET/BYGGNAD

Hägern 6


FASTIGHETSSKÖTARE

Peter Boman
070-682 56 54
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Ulrika Dahl
0340-64 10 68
Skicka e-post


BOLAG

Argus Integration AB


ORGANISATIONSNUMMER

556637-3725