OM PERSON-UPPGIFTSLAGEN

Vi lagrar uppgifter från intresseanmälan och felanmälan i vår databas. Ni behöver inte oroa er – vi har denna information lagrad enbart för eget bruk.

För ni som vill läsa mer om denna lag, så hänvisar vi till Datainspektionens webbplats. Gå direkt till PUL-informationen här.