EKORREN

På Birger Svenssons väg, mellan Boråsgatan och Brunnsbergsgatan, planerar vi att uppföra ett bostadshus med sammanlagt 74 lägenheter i storlekar mellan 1-4 rum och kök.
Fastigheten, som kommer att ha fem respektive sex våningsplan i de olika huskropparna, skall även inrymma garage samt en butikslokal.

Detaljplanen är påbörjad och beräknas vara klar vid årsskiftet 2018/2019.


BOLAG

Norcross AB