HÄGERN 6

Detta projekt innebär att en befintlig huskropp (i trä) med fyra lägenheter på Nyhemsgatan 2, skall ersättas med en ny innehållande 15 lägenheter i sex plan.

Dessutom uppförs ett helt nytt trevåningshus med ett antal nya lägenheter samt garage under mark, där det idag finns en länga med lägenhetsförråd på samma adress.

Den nya huskroppen kommer att förbinda Nyhemsgatan 2 och 4 med varandra.


BOLAG

Argus Integration AB