ÖSTRA LÅNGGATAN 30

På Östra Långgatan 30, i kvarteret Färgaren, uppfördes ett flerfamiljshus med åtta stycken lägenheter och tre butikslokaler.