Vår affärsidé

Vi vill utveckla, äga och förvalta centralt belägna fastigheter i Varberg och med våra värdeord – långsiktighet, lokal förankring, kreativitet och personlighet – i fokus, vill vi vara ett fastighetsbolag som erbjuder flexibla lösningar och god service för våra hyresgäster.

Vi vill också aktivt driva och utveckla visionära fastighetsprojekt för att ytterligare stärka Varbergs attraktionskraft.