ÅRETS FASTIGHETSÄGARE 2016

På Varbergsgalan utses varje år ett antal pristagare inom olika områden i Varbergs näringsliv. Det prestigefyllda priset ”Årets fastighetsägare” gick i år till Mats Rydholm och Maleryd Fastigheter – något vi är otroligt stolta över!
Priset delas ut av Varbergs Fastighetsägarförening och motiveringen till årets pris lyder:

Mats Rydholm har genom sitt fastighetsbolag Maleryd på ett påtagligt sätt medverkat till att utveckla och förädla Varbergs centralort.

Hans ledstjärna har varit att med stor hänsyn till befintlig bebyggelse skapa ny byggnation präglad av förstklassig arkitektur och tidlöst material av hög kvalitet.

Mats Rydholm har genom sitt fastighetsbolag och tillsammans med olika samarbetspartner byggt 3 hus på Söderlyckan med såväl hyresrätt, bostadsrätt som trygghetsboende. På kvarteret Freden har uppförts ett sexvåningshus med 12 bostadsrätter, och vid Birger Svenssons väg har en spännande byggnad uppförts med såväl kontor som kontorshotell.

Tidigare Varbergs Hotell har omvandlats till att i huvudsak vara ett kontorshotell och östra Långgatan mellan Kyrkogatan och Borgmästaregatan fått en påtaglig livsinjektion genom offentlig konst och olika aktiviteter.

Mats Rydholm älskar Varberg och dess innevånare. Han vill hängivet arbeta för att ytterligare öka Varbergs attraktionsförmåga, så att alla känner det som ett privilegium att få bo och verka i Varberg.

Närmast på tur står nu att skapa ”en ny entré” till Varbergs centrum. Det gäller den planerade byggnationen mellan Monark och Vagabond innefattande ett stort antal lägenheter, kontor och butiker.

Mats Rydholm uppfyller väl de fem kriterier som gäller för att få detta pris.

Positivt för Varbergs kommuns utveckling
Långsiktighet, kontinuitet
Miljötänk, ex. energieffektivitet
Estetiskt helhetsintryck allt från utemiljö till innemiljö
Kundorientering/service medvetenhet

Mats Rydholm är en mycket värdig mottagare av priset Årets Fastighetsägare år 2016.

Skall Varbergs kommun även i framtiden vara attraktiv som bostadsort och turistort fordras, att man har fler fastighetsägare som liksom Mats Rydholm är angelägna om att inte bara bygga nytt och förtäta utan också bevara ”Varbergs själ”.

Image