ÅRETS STADSKÄRNA 2016

I konkurrens med Borås och Umeå, som också gått till final, tog Varberg hem priset som Årets Stadskärna 2016.

Detta var det 22:a året i rad som Svenska Stadskärnor utsåg Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Juryns motivering

Varje stad har förutsättningar att växa och utvecklas. Sällan handlar det om storlek eller resurser utan mer om beslutsamhet, samverkan och delaktighet. I denna stad finns en bred förankring och ett stort engagemang för att förädla det befintliga men också välkomna det nya och okända.

Här flyttar man både fysiska och mentala gränser för att bygga nytt och innovativt. Man tar helhetsgrepp för att verka året runt och arbetar målmedvetet för att stärka stadens själ och kärna som destination. Här görs plats för allt och alla, vilket skapar trygghet och gemenskap.

Med respekt för historiens rötter och kulturens betydelse fortsätter man bygga framtidens hållbara samhälle för människor att vilja besöka, bo och verka i.

Denna stad är synnerligen värdiga mottagare av utmärkelsen Årets Stadskärna 2016.

Image
Image