CERTIFIERINGAR

MILJÖBYGGNAD

Nu är även Mandarinen 2 samtliga tre hus silvercertifierade

I slutet av augusti 2020 fick vi våra diplom för husen på Träslövsvägen 142 F, G och H. Vi är naturligtvis jättestolta över att ha byggt hus som uppfyller de höga kraven för att kunna få en certifiering för Miljöbyggnad!

Först i Varberg!

Ett av våra hus på Söderlyckan, Seniorboendet, är sedan 2016 certifierat som Miljöbyggnad Guld och därmed det första (och hittills enda) bostadshuset i Varberg som uppnått denna certifiering.

En byggnad kan certifieras som Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld. Fokus inom samtliga klasser ligger på byggnadens miljöprestanda.

Miljöbyggnad är ett helsvenskt system för miljöklassning, som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis.

Några av de fördelar en Miljöbyggnads-certifiering ger:
• Certifieringen är anpassad till den svenska processen och våra miljöambitioner
• Lägre driftskostnader innebär energieffektivisering
• Ger en bättre inomhusmiljö
• Minskar risken för framtida saneringar
• Är en kvalitetssäkring
• Höjer byggnadens värde
• Synliggör fastighetsägarens miljöengagemang

GreenBuilding

GreenBuilding är ett certifikat för energibesparing och energieffektivisering. Det är alltså inget miljöcertfieringssystem utan ett energiklassningssystem.

• EU GreenBuilding lanserades 2004 och sedan 2010 hanteras
• certifieringen av SGBC.
• Det finns idag ca 300 GreenBuilding-certifierade byggnader i Sverige.
• Certifieringen visar att man aktivt arbetar med miljöfrågorna och därmed bidrar till att minska miljöbelastningen.

Vår kontorsbyggnad Ventilo på Birger Svenssons väg 34, är certifierad enligt Green Buildings kriterier.