EL FRÅN FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

Den el som vi använder oss av produceras av 100% förnybara energikällor som sol, vind och vatten.

Elen produceras dessutom lokalt, genom vindkraftverk på orten samt i närliggande vattenkraftverk. Solenergin kommer från landets största solcellsanläggning, som invigdes hösten 2016 och är placerad strax söder om Varberg.