VI ÄR FÖRST I VARBERG MED ATT SKRIVA

GRÖNA HYRESAVTAL

Fastighetsbranschens engagemang inom hållbarhetsområdet är större än någonsin tidigare och allt tyder på att det kommer att fortsätta att öka. För oss inom Maleryd Fastigheter ligger möjligheten att skriva gröna hyresavtal helt i linje med hur vi tänker och agerar kring miljö och hållbarhet.

I vårt nya kontorshus som ska börja byggas under hösten 2017 på Birger Svenssons väg 30, har vi skrivit gröna hyresavtal med två av de största hyresgästerna.

Vi har även i tidigare byggprojekt haft stort fokus på miljön vilket resulterat i certifieringar för såväl Miljöbyggnad Guld och Silver och inom kort också för Green Building. Nu tar vi nästa steg genom att teckna gröna hyresavtal och så vitt vi vet är vi först i Varberg med detta.

Vad är ett grönt hyresavtal?

Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om vilka åtgärder ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

I ett grönt hyresavtal finns både obligatoriska och frivilliga åtaganden och tillsammans kommer hyresgäst och hyresvärd överens om hur omfattande de frivilliga åtagandena ska vara.

Varför skriver man gröna hyresavtal?

Gröna hyresavtal ger ofta goodwill och konkurrensfördelar för både hyresgäster och hyresvärdar. Genom att använda arbetsplatsen för att demonstrera sin kultur och sina värderingar kan ett företag eller organisation visa att man menar allvar med hållbarhetsarbetet – något som kan öka attraktiviteten hos både befintliga och nya kunder och hos medarbetarna.