VERIFIERINGAR

När vi byggde vårt bostadsområde Söderlyckan, där inflyttning skedde sommaren 2016, var vårt mål att certifiera två av husen som Miljöbyggnad SILVER och det tredje, vårt Seniorhus 70+, som Miljöbyggnad GULD. Det uppfyllde vi och nu är vi även verifierade!

Den slutgiltiga verifieringen har man möjlighet att få efter två år. Under denna tid måste man kunna påvisa att man lever upp till de hårda miljö- och energikrav som ställs på en Miljöbyggnad.

Nu i april 2019 är vi i mål även med detta! Inget flerbostadshus vare sig i Varberg eller i Halland är verifierat för Miljöbyggnad GULD tidigare och i hela landet är det endast 14 stycken flerbostads som är det.

Detta är vi förstås väldigt stolta över!