GEMENSKAP OCH INTEGRATION


Det finns många sätt att skapa gemenskap bland de boende i ett hus eller område.

På Söderlyckan har vi ett antal odlingslådor som hyresgästerna själva sköter om. Här finns också en gemensamhetslokal i Seniorboendet.

Samtliga tre hus har en fantastisk takterrass som är gemensam för samtliga hyresgäster i huset. En perfekt plats för umgänge över en kopp kaffe när vädret tillåter!

 

I det kommande området Mandarinen kommer det att finnas en gemensam tvättstuga med kök och planen är att här också ska finnas ett mindre bibliotek. Vidare ska här finnas en cykelverkstad, växthus och en grön, barnvänlig gård med plats för både lek och bollsport.

Även här får alla tre husen har en takterrass, till vilken samtliga hyresgäster har tillgång.