ÖPPNA FÖRETAG

KONKURRENSKRAFT GENOM ÖPPENHET

Öppna företag är ett nätverk för företag som kopplar öppna värderingar till kreativitet och lönsamhet. Vi tror att öppenhet är nyckeln till att Sverige ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt, innovativt och välmående land att leva i.

Maleryd Fastigheter är ett av de företag som varit med från start.

Bakgrund
Genom ett initiativ av Mathias Frenzel, delägare i SWT Development, startades Öppna företag som ett projekt för näringslivet i Varberg. Syftet var att skapa en ny arena för frågor som främjar öppenhet.
Projektet drivs i form av en ideell förening med ideella krafter och bidrag från Marknad Varberg, kommunens näringslivsutveckling, Region Halland och Sparbanksstiftelsen.
Öppna företag arbetar med opinionsbildning, kompetensstöd och verktyg för att främja progressivitet och öka kunskapen om kopplingen mellan öppenhet och lönsamhet.

2017 är vi ca 50 medlemmar, där varje företag förbundit sig att aktivt arbeta för öppna värderingar. Målsättningen är att under 2018 vara 100 medlemmar. Initialt rekryterades företag till projektet, men ringen vidgas efterhand med idrottsföreningar, offentliga arbetsplatser, fackföreningar etc.

Läs mer om Öppna företags vision och filosofi