Ekorren 12

Boråsgatan 3

Huset byggdes på 30-talet och genomgick en genomgripande renovering 2007. Idag inryms här sju lägenheter och på husets baksida finns en trädgård med fruktträd. Till huset hör också fyra stycken garage.

Image

Faktaruta

Gatuadress

Boråsgatan 3

Fastighet/byggnad

Ekorren 12

Lägenheter

1 rok: 1st
2 rok: 6st

Bolag

Maclajo Norrdal AB

Org.nr

559100-4915

Fastighetsskötare

Hyresavisering