Ekorren 16

Göteborgsvägen 1

Detta tvåvåningshus klätt i rött tegel, byggdes 1958 och innehåller idag en butik i bottenvåningen samt två lägenheter.

Image

Faktaruta

Gatuadress

Göteborgsvägen 1

Fastighet/byggnad

Ekorren 16

Lägenheter

2 rok: 1st
4 rok: 1st

Bolag

Norcross AB

Org.nr

556391-4216

Fastighetsskötare

Hyresavisering