Färgaren 11

Östra Långgatan 30

Denna fastighet med 16 lägenheter på tre våningsplan och med sex butikslokaler i gatuplan, är uppförd från 1990 och en bit in på 2007. Tack vare de tre olika kulörerna och med varierade former på fönstren, uppfattar ofta betraktaren fastigheten som tre olika hus.

Loftgångarna utanför lägenheterna utnyttjas med fördel som terrasser eller balkonger av hyresgästerna. På gården finns ett antal p-platser att tillgå.

Image
Image

  Faktaruta

  Gatuadress

  Östra Långgatan 30

  Fastighet/byggnad

  Färgaren 11

  Lägenheter

  2 rok: 2st
  3 rok: 11st
  4 rok: 3st

  Bolag

  Aktiebolaget Maclajo

  Org.nr

  556391-4190

  Fastighetsskötare

  Hyresavisering