SVÄRDFISKEN 36

BIRGER SVENSSONS
VÄG 32 B

Ventilo 2.0


FAKTARUTA

GATUADRESS

Birger Svenssons väg 32 B


FASTIGHET/BYGGNAD

Svärdfisken 36


FASTIGHETSSKÖTARE

Henrik Gustafsson
070-496 70 76
Skicka e-post


BOLAG

Birger E2 AB


ORGANISATIONSNUMMER

559033-5021