Svärdfisken 15

Birger Svenssons väg 26

Med ett utmärkt läge utmed Birger Svenssons väg ligger denna fastighet som innehåller två större kontorslokaler. Idag förfogar samma hyresgäst över båda dessa.

Image

Faktaruta

Gatuadress

Birger Svenssons väg 26

Fastighet/byggnad

Svärdfisken 15

Bolag

M1 Paint AB – Ventilogruppen

Org nummer

556670-1834

Fastighetsskötare

Image

Nicklas Karlsson

Skicka epost

076-761 50 16

Hyresavisering