Svärdfisken 36

Birger Svenssons väg 32 A och B

Huset på Birger Svenssons väg 32 stod inflyttningsklart den 1 november 2021 och består av både kontor och lägenheter. På entréplan finns kontorshotellet Ventilo 2.0 med 23 kontorsrum och flera konferensrum i olika storlekar. Hyresgästerna här har även tillgång till en stor altan.
På plan 2 ryms tre lokaler med lika många företag som hyresgäster. Även på plan 6 finns en kontorslokal.

Image

Faktaruta

Gatuadress

Birger Svenssons väg 32 A och B

Fastighet/byggnad

Svärdfisken 36

Bolag

Birger E2 AB

Org nummer

559033-5021

Fastighetsskötare

Image

Nicklas Karlsson

Skicka epost

076-761 50 16

Hyresavisering