Svärdfisken 30

Birger Svenssons väg 38

Här har gamla industrilokaler byggts om och renoverats med varsam hand för att inte tappa den genuina ”industrikänslan”. Fastigheten innehåller idag främst kontor, men även en bilverkstad och tre träningsanläggningar.

Image

Faktaruta

Gatuadress

Birger Svenssons väg 38

Fastighet/byggnad

Svärdfisken 30

Bolag

Fastighetsbolaget Rådhuset 16 AB

Org nummer

556536-5094

Fastighetsskötare

Image

Nicklas Karlsson

Skicka epost

076-761 50 16

Hyresavisering