Färgaren 11

Borgmästaregatan 22

Trevåningshuset i rött tegel är byggt på 1950-talet och innehåller sex lägenheter samt två butikslokaler i bottenplan.

Här finns möjlighet till parkering inne på gården.

Image

Faktaruta

Gatuadress

Borgmästaregatan 22

Fastighet/byggnad

Färgaren 11

Bolag

Aktiebolaget Maclajo

Org nummer

556391-4190

Fastighetsskötare

Hyresavisering