Färgaren 11

Östra Långgatan 30

Denna fastighet med lägenheter på tre våningsplan, erbjuder också sex stycken butikslokaler i gatuplan. Huset är byggt i olika etapper mellan 1990 och 2007.

Image
Image

  Faktaruta

  Gatuadress

  Östra Långgatan 30

  Fastighet/byggnad

  Färgaren 11

  Bolag

  Aktiebolaget Maclajo

  Org nummer

  556391-4190

  Fastighetsskötare

  Hyresavisering