VÅRA LOKALER

Maleryd Fastigheter erbjuder lokaler för både stora och små företag med tyngdpunkt på butiker och kontor. Gemensamt för dem alla är att de har mycket fördelaktiga och centrala lägen i Varberg.

Eftersom vi dessutom prioriterar långsiktiga hyresrelationer så erbjuder vi också, i den mån det är praktiskt möjligt, flexibla lösningar i takt med att våra hyresgästers verksamheter utvecklas.

Det kommer att hända mycket spännande framöver och speciellt kring Birger Svenssons väg. Har du och ditt företag planer på att söka nya lokaler eller att kanske flytta verksamheten från annan ort hit till Varberg – ja, då ska du definitivt hålla ögonen öppna!