SVÄRDFISKEN 36

BIRGER SVENSSONS
VÄG 32 A och B

Huset på Birger Svenssons väg 32 stod inflyttningsklart den 1 november 2021 och består av både kontor och lägenheter. På entréplan finns kontorshotellet Ventilo 2.0 med 23 kontorsrum och flera konferensrum i olika storlekar. Hyresgästerna här har även tillgång till en stor altan.
På plan 2 ryms tre lokaler med lika många företag som hyresgäster. Även på plan 6 finns en kontorslokal.

 


FAKTARUTA

GATUADRESS

Birger Svenssons väg 32 A och B


FASTIGHET/BYGGNAD

Svärdfisken 36


FASTIGHETSSKÖTARE

Nicklas Karlsson
076-761 50 16
Skicka e-post


BOLAG

Birger E2 AB


ORGANISATIONSNUMMER

559033-5021