SVÄRDFISKEN 30

BIRGER SVENSSONS
VÄG 38

Här har gamla industrilokaler byggts om och renoverats med varsam hand för att inte tappa den genuina ”industrikänslan”.  Fastigheten innehåller idag främst kontor och butiker, men även en bilverkstad.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Birger Svenssons väg 38


FASTIGHET/BYGGNAD

Svärdfisken 30


FASTIGHETSSKÖTARE

Nicklas Karlsson
076-761 50 16
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Linnea Stensson
073 – 038 37 38 // 0340–64 10 11
Skicka e-post


BOLAG

Fastighetsbolaget Rådhuset 16 AB


ORGANISATIONSNUMMER

556536-5094