SVÄRDFISKEN 15

BIRGER SVENSSONS
VÄG 26

Med ett utmärkt läge utmed Birger Svenssons väg ligger denna fastighet som innehåller två större kontorslokaler. Idag förfogar samma hyresgäst över båda dessa.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Birger Svenssons väg 26


FASTIGHET/BYGGNAD

Svärdfisken 15


FASTIGHETSSKÖTARE

Nicklas Karlsson
076-761 50 16
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Linnea Stensson
073 – 038 37 38 // 0340–64 10 11
Skicka e-post


BOLAG

M1 Paint AB - Ventilogruppen


ORGANISATIONSNUMMER

556670-1834