DELFINEN 1

BIRGER SVENSSONS VÄG 30

Den 2 januari 2019 stod vårt nya kontorshus Delfinen 1 klart för inflyttning.
De fem våningsplanen omfattar ca 3500 kvadratmeter och här huserar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt fyra företag.

Kontorshuset har blivit något ev ett landmärke på Birger Svenssons väg tack vare det stora konstverket som pryder en del av den södra fasaden.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Birger Svenssons väg 30


FASTIGHET/BYGGNAD

Delfinen 1


FASTIGHETSSKÖTARE

Jesper Bengtsson
070-238 75 26
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Jessica Andersson
0340-64 10 73
Skicka e-post


BOLAG

Birger E2 AB


ORGANISATIONSNUMMER

559033-5021