EKORREN 16

GÖTEBORGSVÄGEN 1

Detta tvåvåningshus klätt i rött tegel, byggdes 1958 och innehåller idag en butik i bottenvåningen samt två lägenheter.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Göteborgsvägen 1


FASTIGHET/BYGGNAD

Ekorren 16


FASTIGHETSSKÖTARE

Peter Boman
070-682 56 54
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Linnea Stensson
073 – 038 37 38 // 0340–64 10 11
Skicka e-post


BOLAG

Norcross AB


ORGANISATIONSNUMMER

556391-4216