GÄSTGIVAREN 16

KUNGSGATAN 28

Huset, som genomgick en genomgripande renovering och ombyggnad under 2010, erbjuder två restauranglokaler i bottenplanet; idag ligger Big Boys och Paganini här. De två översta våningarna ägs av en bostadsrättsförening.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Kungsgatan 28


FASTIGHET/BYGGNAD

Gästgivaren 16


FASTIGHETSSKÖTARE

Bengt Liljeholm
076-761 50 16
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Ida Albertsson
0340-64 10 02
Skicka e-post


BOLAG

JMBA Fastighetsförvaltning AB


ORGANISATIONSNUMMER

556649 -0024