FÄRGAREN 11

ÖSTRA LÅNGGATAN 30

Denna fastighet med lägenheter på tre våningsplan, erbjuder också sex stycken butikslokaler i gatuplan. Huset är byggt i olika etapper mellan 1990 och 2005.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Östra Långgatan 30


FASTIGHET/BYGGNAD

Färgaren 11


FASTIGHETSSKÖTARE

Bengt Liljeholm
076-761 50 16
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Ida Albertsson
0340-64 10 02
Skicka e-post


BOLAG

Aktiebolaget Maclajo


ORGANISATIONSNUMMER

556391-4190