FÄRGAREN 11

ÖSTRA LÅNGGATAN 30

Denna fastighet med lägenheter på tre våningsplan, erbjuder också sex stycken butikslokaler i gatuplan. Huset är byggt i olika etapper mellan 1990 och 2005.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Östra Långgatan 30


FASTIGHET/BYGGNAD

Färgaren 11


FASTIGHETSSKÖTARE

Hans Olsson
072-724 00 02
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Linnea Stensson
073 – 038 37 38 // 0340–64 10 11
Skicka e-post


BOLAG

Aktiebolaget Maclajo


ORGANISATIONSNUMMER

556391-4190