TOLKEN 10

TRÄSLÖVSVÄGEN 58

Fastigheten genomgick under 2010 en omfattande om- och tillbyggnad. Här finns idag mycket ändamålsenliga utbildningslokaler för såväl gymnasieskola som för annan utbildningsverksamhet.


FAKTARUTA

GATUADRESS

Träslövsvägen 58


FASTIGHET/BYGGNAD

Tolken 10


FASTIGHETSSKÖTARE

Jesper Bengtsson
070-238 75 26
Skicka e-post


HYRESAVISERING

Martina Andersson
0340-64 10 30
Skicka e-post


BOLAG

Skolfastigheter i Varberg AB - Ventilogruppen


ORGANISATIONSNUMMER

556747-6709