Miljö

För oss kan miljö handla om att jobba med energieffektivisering, att bygga miljösmart, enbart använda oss av grön el och att installera solceller på alla våra nybyggnationer. Men det kan också handla om de små sakerna ; som att erbjuda rökfria bostadsområden, ge hyresgäster möjlighet att låna en ellådcykel och att se till att alla ska kunna källsortera sitt avfall.

Alla kan på olika sätt bidra till en minskad klimatpåverkan om vi hjälps åt.