Certifieringar

Samtliga nybyggnationer inom Maleryd Fastigheters bestånd certifieras på olika sätt. Det innebär att våra hus uppfyller högt ställda krav på exempelvis lägre driftskostnader och energieffektiviseringar.

Våra bostadsfastigheter certifierade enligt Miljöbyggnad Silver och Guld:

  • Söderlyckevägen 1 – GULD
  • Söderlyckevägen 3 – SILVER
  • Träslövsvägen 142 F, G och H – SILVER
  • Nyhemsgatan 2 och 4 - SILVER

Våra kontorsfastigheter certifierade enligt Green Building:

  • Birger Svenssons väg 30
  • Birger Svenssons väg 32
  • Birger Svenssons väg 34

Samtliga fastigheter har solcellspaneler installerade.