Fjärrvärme

När vi planerade byggnationen av våra tre flerfamiljshus på Söderlyckan var målet att det ena av dem, Seniorboendet, skulle bli det första bostadshuset i Varberg som certifierades för Miljöbyggnad Guld.

För att nå målet krävdes att Varberg Energi kunde leverera fjärrvärme med högst 10 % fossil inblandning.

Det var ett krav som de kunde möta tack vare att deras spetsvärme numera levereras från det fliseldade värmeverk som nyligen byggdes. Huvuddelen av fjärrvärmen kommer från Södra Cell Värö, som levererar restvärme till Varberg Energis fjärrvärmenät istället för att släppa ut den i havet.

Så nu värms både våra hus på Söderlyckan och flera av våra andra hus av ännu ”grönare” och miljövänligare fjärrvärme!

Image