Gröna hyresavtal för både kontor och bostäder

Fastighetsbranschens engagemang inom hållbarhetsområdet är större än någonsin tidigare och allt tyder på att det kommer att fortsätta att öka. För oss inom Maleryd Fastigheter ligger möjligheten att skriva gröna hyresavtal helt i linje med hur vi tänker och agerar kring miljö och hållbarhet.

I vårt kontorshus Delfinen på Birger Svenssons väg 30 och som stod inflyttningsklart 2019, har vi skrivit gröna hyresavtal med två av de största hyresgästerna.

Vad är ett grönt hyresavtal?

Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om vilka åtgärder ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

I ett grönt hyresavtal finns både obligatoriska och frivilliga åtaganden och tillsammans kommer hyresgäst och hyresvärd överens om hur omfattande de frivilliga åtagandena ska vara.

Varför skriver man gröna hyresavtal?

Gröna hyresavtal ger ofta goodwill och konkurrensfördelar för både hyresgäster och hyresvärdar. Genom att använda arbetsplatsen för att demonstrera sin kultur och sina värderingar kan ett företag eller organisation visa att man menar allvar med hållbarhetsarbetet – något som kan öka attraktiviteten hos både befintliga och nya kunder och hos medarbetarna.

Grönt hyresavtal på Mandarinen

Såvitt vi vet är vi fortfarande de enda i Varberg som skriver ett grönt tilläggsavtal med hyresgäster i hyreslägenheter.
I samband med att vi byggde Mandarinen med 63 lägenheter 2018, införde vi en grön bilaga som komplement till det vanliga hyreskontraktet. Genom att både vi och hyresgästen skriver på detta, så förbinder båda parter sig att i mesta möjliga mån följa ett antal punkter som har till syfte att värna om miljön. Det handlar bl a om att:

  • Respektera att Mandarinen är ett rökfritt område (gäller även på egna balkonger och uteplatser)
  • Källsortera sitt avfall
  • Använda sig av lågenergilampor i den mån det är möjligt