Miljöpolicy

Maleryd Fastigheter ska verka för en hållbar utveckling i enlighet med lokala myndigheters planer och miljömål.
Miljöpolicyn utgår från företagets fyra ledord: lokalt, personligt, kreativt och långsiktigt. Vår ambition är att planera och förvalta våra fastigheter långsiktigt för att minimera företagets miljöpåverkan. Vi vill vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen.
Vår verksamhet ska efter bästa förmåga bidra till att samhällets behov tillgodoses utan att påverka kommande generationers förutsättningar att tillgodose sina behov.
Vi strävar efter att ligga i framkant inom vår bransch; med kreativa och personliga fastighetslösningar vill vi göra det enkelt för våra hyresgäster att bedriva verksamhet, leva och bo klimatsmart.

Image