Våra miljömål

Vi har i vår miljöpolicy beskrivit våra ambitioner inom miljö- och hållbarhetsområdet.
Med ursprung i miljöpolicyn har vi sedan tagit fram flera verksamhetsspecifika miljömål.

• Vi ska uteslutande använda oss av grön el i alla våra fastigheter. Det vill säga el
producerad från förnyelsebara energikällor.

• Vi ska göra det möjligt för våra hyresgäster att sortera sitt matavfall på ett korrekt sätt. Vi ska också införa åtgärder så att hantering av lågenergilampor blir bättre.

• Vi ska kontinuerligt arbeta med energieffektiviseringar inom hela verksamheten. Målet är att minska antalet kWh/m2 i alla nybyggnationer.