VENTILOS HISTORIA

Hur förvandlar man ett tråkigt och ganska nedslitet industriområde till att bli en spännande och välkomnande del av staden?

Vi började helt enkelt med att bilda ett gemensamt bolag som fick namnet Ventilo AB. Detta skedde 2007 och bolaget ägs i lika stora delar av Pneu AB, M1 Base och Maleryd Holding AB.

Vi har redan från början haft en klar vision om hur vi ville utveckla Birger Svenssons väg och mellan 2007 och fram till idag förvärvades därför ett antal olika fastigheter belägna mellan Monarkhuset i söder och Vagabondhuset i norr.

Vi vill investera i god och spännande arktitektur och har anlitat kända arkitektbyråer som White och Wingårdhs. Det var spännande att få ta del av det första visionära förslaget som presenterades 2010:

Fyra stycken flervåningshus med en spännande arkitektur och en bra mix av kontor, bostäder och butikslokaler.

Det krävs naturligtvis många turer innan spaden kan sättas i marken för ett sådant här stort projekt. Det har bland annat gjorts ett flertal expertutredningar kring buller, solljus och parkeringsmöjligheter och vi har tagit hänsyn till miljöaspekter och genomfört riskanalyser med tanke på närheten till järnvägen.

Det känns därför otroligt glädjande och framför allt spännande, att vi nu börjar närma oss en verklighet av det som var en vision på pappret för några år sedan.