Hägern 6

Det här projektet startade med en rivning av ett gammalt trähus från 30-talet i hörnet Engelbrektsgatan/Nyhemsgatan. Det är nog ingen som sörjer det huset, med tanke på skicket. Nu står här ett nytt hus med fasad i grågrönt skiffer och med ”guldiga” balkonger. Huset består av fyra våningar plus en indragen femte våning och det förbinder de båda husen på Nyhemsgatan 2 och 4 med varandra.

På gården har det samtidigt byggts ytterligare ett hus med fyra våningar med samma typ av fasad och balkonger. Sammanlagt omfattar projektet 22 lägenheter med hyresrätt. Inflyttning skedde den 1 november 2021.

ÄGARE

Nabbengruppen

Image