RYTTAREN 12 OCH 15

ALISELUND

Två villatomter blir en bostadsrättsförening med 22 lägenheter. Datum för byggstart är ännu ej fastställt, men om förhoppningen är att huset ska kunna stå klart för inflyttning 2023.
Läs prospektet som PDF


ÄGARE

Gröna Hus i Varberg AB