RYTTAREN 12 OCH 15

Två villatomter blir en bostadsrättsförening med 22 lägenheter. Detaljplanen är påbörjad och beräknas vara klar runt 2021, förutsatt att den inte överklagas. Datum för byggstart är ännu ej fastställt, men om förhoppningen är att huset ska kunna stå klart för inflyttning 2023.


ÄGARE

Gröna Hus i Varberg AB