TRÄSLÖVSVÄGEN 58

I fastigheten Tolken, på Träslövsvägen 58, gjordes en om- och tillbyggnad för Ljud- och Bildskolan.