Läjet

I ett samarbete med Etikhus planeras ett bostadsområde med cirka 100 lägenheter på den tomt där den gamla ICA-butiken i Läjet låg tidigare.
I dagsläget är tidplan och slutgiltigt utseende på husen inte klara.
Området kommer att byggas etappvis.

ARKITEKTBYRÅ

Radar

Image