HÄGERN 6

Projektet startade med rivning av det gamla trähuset i hörnet Engelbrektsgatan/Nyhemsgatan. Här kommer ett nytt hus med lägenheter i fyra våningar plus en indragen femte våning att byggas och som förbinder de båda husen på Nyhemsgatan 2 och 4 med varandra.

På gården byggs ytterligare en huskropp och sammanlagt omfattar projektet 22 nya lägenheter med hyresrätt.

Planerad inflyttning 1 december 2021.


ÄGARE

Nabbengruppen