HÄGERN 6

Projektet startar med rivning av det gamla trähuset i hörnet Engelbrektsgatan/Nyhemsgatan. Här kommer ett nytt hus med lägenheter i fyra våningar plus en indragen femte våning att byggas och som förbinder de båda husen på Nyhemsgatan 2 och 4 med varandra. Eventuellt kommer även ett nytt hus med ett antal lägenheter att uppföras på gården där det idag finns en förrådslänga. Preliminär byggstart för hus nr 1 är beräknad till 2020 med inflyttning 2022. Upplåtelseformen blir hyresrätter.


ÄGARE

Nabbengruppen