KASKELOTTEN

I framtiden har vi en vision om att länka samman Brunnsberg, Birger Svenssons väg och det kommande Västerport. Tanken är att förverkliga detta genom ett projekt som omfattar en byggnation av 150 lägenheter sam lokaler.


FAKTARUTA

ARKITEKT

Arkitema AB/Maestrale arkitetur AB


BOLAG

Ventilo AB


ORGANISATIONSNUMMER

556740-4099