OSCARSPASSAGEN

Tanken är att området inne i kvarteret mellan Borgmästaregatan och Norrgatan, ska omvandlas till en grön passage kantad av lokaler för kontor och med någon form av servering. Inspirationen till denna nya ”Oscarspassage” kommer från Victoriapassagen i Göteborg och från Drottning Kristina-passagen i Halmstad.

Det stora bokträdet som idag finns på gården ska vara kvar och platsen där den står ska inte bebyggas. Terrasseringen tas bort så det lilla torg som bildas kommer att ligga i samma nivå som Borgmästaregatan.

I dagsläget finns ingen spikad tidplan för Oscarspassagen – men visionen om att den ska bli verklighet finns och lever vidare.


BOLAG

Norcross Business Center AB